Privacy statement

Ellen gaat zorgvuldig om met (persoons)gegevens.

Een groot deel van de dienstverlening van Ellen Fuseert bestaat uit het verwerken van (persoons)gegevens. Zorgvuldige en vertrouwelijke omgang met de gegevens die voor opdrachtgevers worden verwerkt, is van groot belang. 

Sinds op 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing is op de  verwerking van persoonsgegevens, is er veel aandacht ontstaan voor privacy en persoonsgegevens. Natuurlijk moet ook Ellen Fuseert rekening houden met de AVG want in het plaatsings- en selectieproces worden nu eenmaal persoonsgegevens verwerkt. 

Al ver voor de intreding van de AVG zijn daarom de nodige maatregelen getroffen hiervoor. Een belangrijke maatregel daarbij is de communicatie met opdrachtgevers via Viadesk, welk platform de vertrouwelijke communicatie binnen een project waarborgt. Daarnaast zijn er natuurlijk verwerkersovereenkomsten gesloten zowel met de opdrachtgevers van Ellen Fuseert als met partijen die voor Ellen Fuseert gegevens verwerken. Een versleutelde e-mailcorrespondentie indien er persoonsgegevens aan de orde zijn, completeert het pakket aan maatregelen die binnen Ellen Fuseert zijn getroffen.